Local Guadeloupe Time:


VÝUKA FRANCOUZŠTINY A SURFINGU NA GUADELOUPE
Jazykové kurzy francouzštiny s výukou surfování při pobytovém zájezdu na karibském ostrově Guadeloupe.

Kouzelné a exotické prostředí Karibiku nabízí na ostrově Guadeloupe, francouzském zámořském departmentu, výukové kurzy francouzštiny spojené se surfováním na vlnách tyrkysového moře. Renomované jazykové kurzy jsou určeny pro studenty s různým stupněm znalostí, v trvání jednoho nebo více týdnů. Skupinová výuka začíná vždy začátkem týdne a trvá 5 dnů.


Typy výuky:

Standardní výuka založená na úrovni znalosti studenta, tempo a intenzita výuky se odvíjí od délky navštěvovaného kurzu a schopnostech studenta. Gramatika je integrována do výuky tak, aby byl student v co největší míře schopen využívat svoji slovní zásobu k dorozumívání. K tomu napomáhají vybraná témata běžného života a bezprostřední vnímání jazyka, výslovnost a intonace, ve francouzském prostředí. Tento druh výuky je vhodný pro studenty, kteří si vyberou kurz přesahující krátkodobou výuku jednoho týdne.

Intenzivní krátkodobé kurzy jsou v trvání 1 týdne až 14 dnů. Předpokládá se, že student pod odborným vedením rodilých francouzských učitelů chce využít v maximální míře své dřívěji nabyté znalosti francouzštiny, aby zvýšil svoji kapacitu porozumět hovorovému francouzskému jazyku a obohatil své schopnosti o správné a obratné vyjadřování.

Kombinované kurzy jsou určeny studentům, kteří vyžadují zvláštní podporu a vedení výuky, jakož i individuální přístup a diagnostiku svých znalostí, eventuálně mají zájem o následná doporučení dalšího progresivního postupu. Individuální vedení může proběhnout před vstupem do standardního nebo intenzivního kurzu nebo na závěr, kdy je třeba stanovit další orientaci a přípravu výuky v období po absolvování kurzu francouzštiny na Guadeloupe nebo při přípravě na zkoušky DELF.aupair

PROUDLY SUPPORTED BY